Συνιστουμε

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: Το πιο γερό σπίτι στον κόσμο [video]Σύμφωνα με τον άνθρωπο που ανέβασε το βίντεο στο youtube, το νέον της ευρεσιτεχνίας είναι ότι πακτώνει την κατασκευή στο έδαφος αφενός, και αφετέρου εισάγει ένα νέο καθοδικό φορτίο στους κόμβους της ανώτατης στάθμης του δώματος, (χωρίς την ύπαρξη μάζας) αντίθετης φοράς προς την ανοδική τάση του...
δώματος, προερχόμενη από την ταλάντωση που προκαλεί ο σεισμός.

Αυτό το κάθετο φορτίο στους ανώτατους κόμβους (απόκριση στην άνοδο του δώματος) προέρχεται από έναν τένοντα του οποίου το ένα του άκρο είναι πακτωμένο ( με ένα μηχανισμό ) στα βάθη μιας γεώτρησης, και το άλλο του άκρο είναι πακτωμένο στο δώμα ( με υδραυλικό σύστημα ή με απλή πάκτωση κοχλία) πετυχαίνοντας κατ αυτόν τον τρόπο την μείωση της ταλάντωσης του δομικού έργου, η οποία είναι υπεύθυνη για τις παραμορφώσεις και αστοχίες του έργου.

Με λίγα λόγια εισάγει μία νέα απόκριση στην άνοδο του δώματος, η οποία δεν υφίσταται στις σχεδιαζόμενες κατασκευές σήμερα.

Από την άλλη αυτή η τάση
α) μειώνει τις ιδιοσυχνότητες
β) έχει καλύτερη απόκριση προς τον μηχανισμό ορόφου, διότι δεν υπάρχουν διαφράγματα
γ) Απαλείφει το πρόβλημα της ανεπαρκούς σινάφιας που υφίσταται στη διεπιφάνεια σκυροδέματος χάλυβα.

Δείτε το βίντεο:

Pause
Current Time0:02
/
Duration Time1:48
Loaded: 0%
Progress: 0%
Fullscreen
00:00
Mute
360p