Συνιστουμε

Κύπρος: Νόμος-σοκ για τις τραπεζικές συναλλαγές


Την δυνατότητα Περιορισμού στις αναλήψεις και την μετατροπή όλων των καταθέσεων σε προθεσμιακούς προβλέπει... ο νόμος που πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες από την κυπριακή Βουλή για τον περιορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων. 

Με το νέο νόμο, ο υπουργός Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει:
* Περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών
* Απαγόρευση του πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίας
* Υποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό της λήξης των καταθέσεων προθεσμίας
* Απαγόρευση ή και περιορισμό ανοίγματος νέων λογαριασμών
* Μετατροπή καταθέσεων που βρίσκονται σε λογαριασμούς όψεως/τρεχούμενους σε καταθέσεις προθεσμίας
Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο νόμος αυτός είναι συμφωνος με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς .